cloud1

Теническа поддръжка

 Дружеството е с дългогодишен опит в извън гаранционно обслужване и техническа поддръжка на съоръжения. В общото наименование на съоръженията влизат:

  • Парни и водогрейни котли (ниско налягане) на течно, газообразно и био гориво
  • Централни системи за климатизация
  • Технически помещения с висока степен на пожароопасност
  • Соларни инсталации за производство на битова гореща вода 
  • Фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия.

За специфични системи, изискващи приоритетно обслужване, предлагаме и услугата: абонаментно обслужване