purchase, house, house purchase-3113198.jpg

Услуги

Фотоволтаични системи

 Дружеството извършва изграждане и обслужване на малки фотоволтаични системи с мощност до 3Х 15 Kw, предназначени за:

  •  домакинства с високо потребление на ел. енергия
  • ферми за отглеждане на животни и селскоктопанска продукция
  • микро предприятия
  • административни сгради
 Повече за процеса на изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), може да се запознаете тук
panels, photovoltaic, solar-607251.jpg

КиП и А

Дружеството е с голям опит в изграждането и обслужването на автоматизирани процеси, както за бита, като отоплителни, климатични, соларни, напоителни и др. инсталации, така и в промишлеността.

Ел. табла

Изработване на ел. табла за управление и контрол на различни процеси като:

  • отоплителни инсталации – управление на котли, помпи, газови сигнализации и горивен процес
  • соларни инсталации – за производство на битова гореща вода
  • фотоволтаични инсталации
  • хидрофорни и напоителни инсталации – термична защита, фазова защита контрол на нивото, програми, отдалечен контрол
  • други ел. табла по проект или задание на инвеститор

Поддръжка

 Всички наши услуги са съпътствани със собствено гаранционно обслужване.

 Освен гаранционното обслужване, предлагаме на нашите клиенти и последващо извънгаранционно обслужване .