Slide 1

Често задавани въпроси

Тук може да намерите най-честите отговори относно една фотоволтаична система

 

Често задавани въпроси

Този въпрос е без отговор, защото цената варира в зависимост от::

  • инсталираната мощност
  • спецификата при изграждането на инсталацията
  • вложените компоненти в инсталацията, съгласувани с  индивидуалните нужди и предпочитания на потребителя

Не, към настоящия момент не е изгодно да се инвестира в ФЕЦ* с цел продажба на ел. енергия, тъй като тази енергия не се изкупува на преференциални цени и изкупната цена е по-ниска от продажната

Не, към настоящия момент, а и в далечно бъдеще не може. Хибридните инвертори могат да връщат излишната ел. енергия обратно в мрежата, но електромерите на местните дружества, не са пригодени да отчитат “връщаната” енергия. 

Устройствата за съхранение на ел. енергия – така наречените батерии, са “голямо финансово перо” при изграждане на една ФЕЦ. И по тази причина се удължава периода на възвраемоща на инвестициятя . Разбира се те носят и своите предимства при прекъсване на централното ел. захранване, независимо дали става въпрос за процеси в производството или домашни потребности

Доходността на ФЕЦ за период от една календарна година, може да достигне до 12%. Разбира се тази доходност силно се влияе от: спецификата на изградената инсталация, вложените компоненти и не на последно място – ппотреблението на ел енергия

Отговорът на този въпрос е доста спекулативен. Ако се погледне от друг ъгъл, ФЕЦ представлява “машина” за производство на ел. енергия съставена от N на брой елементи, Когато някой елемент се повреди, съответно се поправя, подменя, а в някои случаи може да се изолира. Поради тази причина, този въпрос няма точен и същевременно грешен отговор

За всякави допълнителни отговори, може да ползвате контактната ни