КиП и А

  • Дружеството е с голям опит в изграждането и обслужването на автоматизирани процеси, отдалечен мониторинг и контрол на:
  •  отоплителни
  •  климатични 
  • соларни
  •  напоителни 
  • други инсталации