Ел. табла

Изработване на ел. табла за управление и контрол на различни процеси като:

  • отоплителни инсталации – управление на котли, помпи, газови сигнализации и горивен процес
  • соларни инсталации – за производство на битова гореща вода
  • фотоволтаични инсталации
  • хидрофорни и напоителни инсталации – термична защита, фазова защита, контрол на нивото, програми, влажност
  • други ел. табла по проект или задание на инвеститор.

 Таблата могат да бъдат оборудвани за отдалечен мониторинг  контрол, чрез интернет или GSM.

 За всякакви въпроси и запитвания, относно изработка на ел. табла, ползвайте нашата форма  за